Báo giá sửa chữa mới nhất tháng 7/2020

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC  ĐVT GIÁ VT GIÁ NC TC
I THÁO DỠ
1 Đập phá tường 10 m2 190,000 190,000
2 Đập phá sàn bê tông m2 500,000 500,000
3 Đục nền m2 120,000 120,000
4 Đục tường gạch men m2 100,000 100,000
5 Tháo dỡ laphong m2 60,000 60,000
6 Sủi tường ẩm mốc m2 30,000 30,000
7 Tháo thiết bị điện m2 40,000 40,000
8 Tháo thiết bị nhà vệ sinh phòng 600,000 600,000
II SỬA CHỮA XD
1 Cán nền vữa dày 3-5cm m2 70,000 70,000 140,000
2 Lát nền gạch men m2 140,000 90,000 230,000
3 Ốp tường m2 70,000 120,000 190,000
4 Xây tường 10 m2 160,000 60,000 220,000
5 Tô tường m2 70,000 60,000 130,000
6 Bả mactic m2 40,000 20,000 60,000
7 Sơn tường m2 40,000 20,000 60,000
8 Đóng trần thạch cao m2 130,000 40,000 170,000
9 Lắp vách ngăn tường thạch cao m2 300,000 40,000 340,000
III SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC
1 Chôn ống kéo dây điện m2 230,000 120,000 350,000
2 Đi đường ống nước phòng 2,000,000 600,000 2,600,000
3 Lắp đặt thiết bị điện m2 60,000 60,000
4 Lắp đặt thiết bị vệ sinh phòng 800,000 800,000
IV CƠ KHÍ XD
1 Ốp tôn chống thấm tường m2 80,000 60,000 140,000
2 Lắp đặt mái tôn m2 280,000 90,000 370,000


0899 462 555

icon zalo